Thói quen ác và thói quen tốt 【Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới】

0
35【Tiếng Việt, Vietnamese】
[Bản quyền video này thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Cấm sao chép và phân phối trái phép]

Nếu có thói quen ác thì bị hư hỏng và cuối cùng bị thiếu mất lẽ thật.

Cả nhà vua Saulơ, Hópni và Phinêa bị hủy diệt bởi thuần thục với thói quen xấu không vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời.
Hãy lấy đó làm bài học và hủy bỏ hết thảy thói quen ác, và phải có thói quen tốt đẹp vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời.
(Samuên và Đavít được nhận phước lành bởi thói quen tốt đẹp kính sợ Đức Chúa Trời)

〖Vietnam〗http://vietnamwmscog.org
〖 WATV Media Cast 〗 http://watvmedia.org/vi

Source

Hội Thánh của Đức Chúa Trời,Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới,An Xang Hồng,Đức Chúa Trời Mẹ,Mẹ trên trời,Kim Joo Cheol,Lễ Vượt Qua,ngày Sabát,Tên Mới,Tái Lâm,Đức Chúa Jêsus Tái Lâm,Giảng đạo video tổng hội trưởng Kim Joo Cheol

Nguồn tổng hợp https:// suckhoesacdep365.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here